Hands-on approach for digital transformation in manufacturing industry

Een bedrijf in de maakindustrie nam al verschillende consultants onder de arm om zijn digitale transformatie te stroomlijnen. Het ontbrak die partijen echter telkens aan een hands-on benadering en het aanreiken van concrete oplossingen. ValueXstream zorgde voor een kentering dankzij een strategische aanpak. Die leidde tot effectieve acties en een optimale afstemming van digitale oplossingen en werkstromen.

Groei brengt uitdagingen met zich mee

Elke onderneming stoot binnen zijn groeiproject op nieuwe uitdagingen en hindernissen. Dat bleek ook bij dit bedrijf het geval. De producent was geëvolueerd tot een wereldwijde organisatie, met verschillende divisies en vestigingen. “Dat bracht een spanningsveld met zich mee tussen een gestandaardiseerde benadering, gedreven door de centrale diensten en een grotere autonomie voor de divisies”, schetst Philip Van Gasse van valueXstream.
Om zijn groei vorm te geven, rolde het bedrijf in de loop der jaren verschillende digitale initiatieven uit en zette het er verschillende op de planning: van een nieuwe CRM-pakket, over PIM en DAM, tot B2B-portals en CPQ.

“Dergelijke pakketten staan vaak in relatie met elkaar. De klant had evenwel te weinig inzicht in de onderlinge afhankelijkheden.”

Voor de aankoop van nieuwe digitale oplossingen tastte de producent vaak in het duister. “De lastenboeken misten hun doel of de vooropgestelde budgetten bleken te beperkt, waardoor de uiteindelijk gekozen softwareoplossing niet aan de bedrijfsnoden tegemoet kwam.”

Expertise geeft doorslag

Bewust van die groeipijnen klopte het bedrijf bij verschillende consultants aan. Hun dienstverlening resulteerde evenwel niet in de beoogde vooruitgang. “De producent was bijgevolg niet bereid om zomaar in zee gaan met de volgende dienstverlener die zijn weg kruiste. Pas nadat we de methodiek van valueXstream tijdens drie intakegesprekken zorgvuldig hadden uiteengezet, was de klant overtuigd dat het anders en beter kon”, aldus Philip Van Gasse.

De expertise op het vlak van digitale transformatie bleek doorslaggevend. “We tekenden samen de prioriteiten uit en verduidelijkten de onderlinge afhankelijkheden. Heldere lastenboeken en best practices bij de leveranciersselectie resulteerden in oplossingen die nu wel een echte toegevoegde waarde bieden. De implementatie van pilootprojecten bood meteen het nodige inzicht in de meerwaarde van die toepassingen. We onderscheidden daarbij noodzakelijke ingrepen van nice-to-haves, zodat we de juiste prioriteiten legden.”

Digitale roadmap en visualisatie

ValueXstream tekende samen met de klant een digitale roadmap uit. “We organiseerden daartoe meetings, workshops, inspiratiesessies en demo’s met leveranciers. Het resultaat is een helikopterkijk met bijhorende assumpties”, klinkt het.

He bedrijf ervoer dat die ondersteuning voor meer comfort en gemoedsrust zorgde. De aanpak van valueXstream liet toe om snellere beslissingen met een kortere time-to-market te nemen. “Al merkten we dat het bedrijf aanvankelijk door negatieve ervaringen uit het verleden niet meteen de nodige knopen durfde door te hakken”, geeft Philip Van Gasse aan. “We maakten alle initiatieven daarom aanschouwelijk en tastbaar, waardoor het voordeel van bepaalde ingrepen meteen duidelijk werd. Verandering vraagt uiteraard ook om goede ondersteuning. We voorzagen daarom de nodige begeleiding om de digitale transformatie bij het team te duiden en te verhelderen.”