Groothandelsmagazijn

Een groothandelsmagazijn zette valueXstream in bij een optimalisatietraject.

valueXstream werkte een alternatieve lay-out uit en draaide alle rekken een kwartslag. Het implementeerde ABC, best friends locatie-allocatie en picking met trolleys in batch. Het begeleidde de selectie van een WMS voor de aansturing.

De productiviteit in de outbound steeg met 35%.


Laatste nieuws

Confiserie Van Damme

2018-10-16 12:48:34

Entrepôt de distributeur

2018-10-16 12:47:21